Banner image

Basis + G forløb

Hvis du har brug for at blive opkvalificeret i nogle af fagene fra folkeskolen er Basis + G forløbet en god måde at få 9. klasse på.

 

Her er fokus på det faglige, det sociale og på fællesskabet i klassen. Du vil opleve et skoleforløb, der understøtter dine mål og dine fremtidsdrømme om videre uddannelse. Lærere og vejledere vil stå parate til at hjælpe dig, og der vil være tid og plads til en snak, når du har brug for det.

Basis + G forløbet udbydes både på Thy-Mors HF & VUC i Thisted og Nykøbing.

Basis + G forløbet foregår på avu-niveau og formålet med uddannelsen er at sætte fokus på faglighed samt have fokus på at kunne gennemføre en erhvervs- eller ungdomsuddannelse efter afsluttet Basis + G forløb.

Det faglige indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i dit faglige niveau og dine forudsætninger, og skoleforløbet er særligt fokuseret omkring fagene dansk, samfundsfag, matematik og engelsk. Hvert enkelt fag bliver afsluttet med prøve svarende til Folkeskolens Afgangsprøve på 9. klasses niveau.

Ordblindeundervisning tilbydes efter behov som supplement til den almindelige undervisning.

Optagelse

Ved forløbets start bliver du tilknyttet en kontaktlærer, som støtter op med vejledning i det omfang, du har behov for det. Der er løbende optag, såfremt der er plads på holdet. Uddannelsen er SU-berettiget.

Som hovedregel skal du være fyldt 25 år for at starte på Basis + G forløb.

Varigheden af et forløb på Basis + G forløbet er normalt 1 år.

Kontakt

Ring til en vejleder på telefon 70 70 12 34 og hør mere om uddannelsen – eller book en vejledertid.