Bekendtgørelser

Læs mere om love, regler, bekendtgørelser og vejledninger, som Undervisningsministeriet har udsendt for vores uddannelser.

 

Højere forberedelseseksamen (hf) tilrettelagt som 2-årigt forløb

 • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 497 af 18/05/2017 (HF-bekendtgørelsen)
 • De aktuelle klasser, studieplaner og undervisningsbeskrivelser fremgår af Ludus Web og hjemmesiden

Højere forberedelseseksamen (hf) tilrettelagt som enkeltfag

 • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 497 af 18/05/2017 (HF-enkeltfagsbekendtgørelsen)
 • De aktuelle hold, studieplaner og undervisningsbeskrivelser fremgår af Ludus Web og hjemmesiden
 • Fagelementer af fag fra højere forberedelseseksamen
 • Rammerne for fagelementer er beskrevet i BEK nr 497 af 18/05/2017 (HF-enkeltfagsbekendtgørelsen)

Almen voksenuddannelse (avu)

 • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i LBK nr 1073 af 04/09/2013 (AVU-loven) og BEK nr 292 af 1/4/2009 (AVU-bekendtgørelsen)

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

 • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i LBK nr 96 af 26/01/2017 Gældende (FVU-loven) og BEK nr 1776 af 27/12/2016 (FVU-bekendtgørelsen)
 • De aktuelle fag og hold fremgår af hjemmesiden
 • Thy-Mors HF & VUC gennemfører selv FVU-undervisning og har driftsoverenskomst med Sprogcenter Thisted, A2B Sprogskolen i Frøslev og AOF Thisted.

Ordblindeundervisning (OBU)

 • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 1372 af 15/12/2005 (Ordblindeundervisning for voksne)
 • De aktuelle fag og hold fremgår af hjemmesiden
 • Thy-Mors HF & VUC gennemfører selv ordblindeundervisning og har driftsoverenskomst med Sprogcenter Thisted