Banner image

Bekendtgørelser

Læs mere om love, regler, bekendtgørelser og vejledninger, som Undervisningsministeriet har udsendt for vores uddannelser.

 

Højere forberedelseseksamen (hf) tilrettelagt som 2-årigt forløb

  • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 497 af 18/05/2017 (HF-bekendtgørelsen)
  • De aktuelle klasser, studieplaner og undervisningsbeskrivelser fremgår af Ludus Web og hjemmesiden

Højere forberedelseseksamen (hf) tilrettelagt som enkeltfag

  • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 497 af 18/05/2017 (HF-enkeltfagsbekendtgørelsen)
  • De aktuelle hold, studieplaner og undervisningsbeskrivelser fremgår af Ludus Web og hjemmesiden
  • Fagelementer af fag fra højere forberedelseseksamen
  • Rammerne for fagelementer er beskrevet i BEK nr 497 af 18/05/2017 (HF-enkeltfagsbekendtgørelsen)

Almen voksenuddannelse (avu)

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Ordblindeundervisning (OBU)

  • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 440 af 15/04/2020 (Ordblindeundervisning for voksne)
  • De aktuelle fag og hold fremgår af hjemmesiden