Banner image

Individuel Kompetencevurdering

Få eksamensbevis på det du allerede kan!

IKV tilbydes i fagene på avu (almen voksenuddannelse) på niveau G (9. kl.) og niveau D (10. kl.) samt i de almen gymnasiale fag (hf og stx) niveau C, B og A.

 

IKV står for Individuel Kompetencevurdering. Du kan få en individuel vurdering af alt det, du kan, som du ikke har papir på. Du har ret til at få vurderet dine kompetencer, før du begynder på en voksen- og efteruddannelse. Du bliver vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav eller kompetencemål, der findes på den uddannelse, du ønsker at tage.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan, de er erhvervet.

Realkompetencer kan fx opnås:

 • inden for arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse, fx højskoleophold og aftenskolekurser
 • ved deltagelse i foreningsarbejde, fx som idrætsleder eller som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • gennem udlandsophold, fx i forhold til sprog

Hvordan foregår IKV?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan. Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (fx i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde mm.)

I et vurderingsforløb vil der bl.a. indgå individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og tests (kan være it-baserede), mundtlige opgaver samt praktiske øvelser og opgaver.

Når Thy-Mors HF & VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.

Du får ikke en karakter på dette bevis, men en udtalelse, hvoraf det fremgår, hvordan faglærer og/eller RKV-vejleder har vurderet dine kompetencer i forhold til målene i det/de fag, du har søgt om at blive realkompetencevurderet i.

www.minkompetencemappe.dk

Mappen er en form for et elektronisk CV, som kan indgå i forløbet. Det er dit eget ansvar – efter aftale med en vejleder – at udfylde mappen og skaffe dokumentation.

Deltagerbetaling

Der er ikke deltagerbetaling.

Lyder det som noget for dig skal du

 1. overveje hvilken uddannelse du ønsker
 2. skabe overblik over det, du kan og ved
 3. tale med en uddannelsesvejleder fra den skole, hvor du ønsker at tage en uddannelse.

Hvor kan du bruge kompetencebeviset?

Du kan bruge realkompetencebeviset på alle uddannelsesinstitutioner. Du får ingen karakter, men en udtalelse om dine kompetencer. På baggrund af realkompetencebeviset kan du:

 • få afkortet din uddannelse
 • få udstedt et uddannelsesbevis, hvori beviset dækker et eller flere fag
 • få en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan for et videre- og efteruddannelsesforløb

Hvis du ikke er tilfreds med kompetencevurderingens resultat, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen stiles til Kvalifikations-nævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Læs mere på www.iu.dk – søg efter ‘Kvalifikationsnævnet’.

Eksempel på et vurderingsforløb

 1. Indledende samtale og vejledning
 2. Vurderingsplan udarbejdes
 3. Indsamling af dokumentation
 4. Afprøvning af kompetencerne (samtaler og opgaveløsning)
 5. Vurdering og anerkendelse

Tilmelding

Tilmelding kan ske til vejledningen på Thy-Mors HF & VUC.