Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Nørgård

Formand

Gunhild Olesen Møller

Næstformand. Udpeget af bestyrelsen

Jens Vognsen

LO Thy-Mors

Jan Pedersen

Jobcenter Mors

Henrik Gregersen

Thisted Kommune

Ann Frederiksen

Jobcenter Thisted

Dora Leegaard

UCN

Irene Christensen

Medarbejderrepræsentant

Lotte Hald Grubbe

Medarbejderrepræsentant

Heidi Marie Jensen

Kursistrepræsentant, Thisted

Nicolaj Søltoft Ingerslev

Kursistrepræsentant, Nykøbing