Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Nørgård

Formand

Gunhild Olesen Møller

Næstformand. Udpeget af bestyrelsen

Jens Vognsen

LO Thy-Mors

Jan Pedersen

Jobcenter Mors

Henrik Gregersen

Thisted Kommune

Dora Leegaard

UCN

Tage Odgaard Nielsen

Dansk Industri

Irene Christensen

Medarbejderrepræsentant

Lotte Hald Grubbe

Medarbejderrepræsentant

Nicolaj Søltoft Ingerslev

Kursistrepræsentant, Nykøbing

Gustav C. R. Grønborg

Kursistrepræsentant, Thisted