Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Nørgård

Formand

Gunhild Olesen Møller

Næstformand. Udpeget af bestyrelsen

Jan Pedersen

Jobcenter Mors

Henrik Gregersen

Thisted Kommune

Dora Leegaard

UCN

Tage Odgaard Nielsen

Dansk Industri

Niels Jensen

3F Thy-Mors

Irene Christensen

Medarbejderrepræsentant

Lotte Hald Grubbe

Medarbejderrepræsentant

Melissa Skoust Campara

Kursistrepræsentant, Thisted

Zenia Catterall Neess

Kursistrepræsentant, Nykøbing