Banner image

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

 

I overensstemmelse med Thy-Mors HF & VUC’s værdigrundlag og skolens kvalitetssikringsplan praktiseres undervisning, der bygger på følgende grundlæggende principper:

Et forpligtende lærings- og arbejdsfællesskab for alle kursister, der bygger på respekt og tolerance, engagement, ansvarlighed, empati, humor samt åbenhed og medindflydelse.

Overordnet område

 1. Kursistens oplevelse af synlig ledelse og ansvar
  Rød tråd, struktur, overskuelighed, fælles spilleregler

 2. Lærerens professionelle personlighed
  Gode relationer til kursisterne, engagement, fleksibilitet, tryghed, stemning, lytte, interaktion med kursisterne, kursisttrivsel, anerkendelse

 3. Klare mål i undervisningen
  Faglighed, fleksibilitet, tag plan B hvis plan A ikke virker, sekvensering

 4. Rammer for undervisningen
  Ydre fysiske rammer/lokaler, læreplanerne, nye tidssvarende, kreative materialer, it-udstyr

 5. Kursistdeltagelse
  Variation, fordybelse, relevans, anvendelsesorientering, involvering, engagement, arbejdsglæde, studieaktivitet

 6. Læring/udbytte
  Kursisternes faglige udbytte, læreproces og læring