Pædagogisk udgangspunkt og praksis

 

I overensstemmelse med Thy-Mors HF & VUC’s værdigrundlag og skolens kvalitetssikringsplan praktiseres undervisning, der bygger på følgende grundlæggende principper:

Et forpligtende lærings- og arbejdsfællesskab for alle kursister, der bygger på respekt og tolerance, engagement, ansvarlighed, empati, humor samt åbenhed og medindflydelse.

Disse udmøntes yderligere i nogle pædagogisk-didaktiske grundprincipper, som er udarbejdet på grundlag af 2 semi-strukturerede fokusgruppeinterview med hf- og avu-kursister fra både Nykøbing og Thisted. Interviewene sigtede mod at få klargjort kursisternes syn på ”den gode undervisning på Thy-Mors HF & VUC”. Lærerne udarbejdede samtidig gennem en idé-genererende proces deres syn på ”den gode undervisning på Thy-Mors HF & VUC”. Pædagogisk Udvalg samlede derefter begge parters syn på ”den gode VUC-undervisning” i et skema, jf. nedenfor. Denne sammenfatning udgør således skolens pædagogiske udgangspunkt for vores undervisningspraksis:

Overordnet område

 1. Kursistens oplevelse af synlig ledelse og ansvar
  Stikord/uddybning: Rød tråd, struktur, overskuelighed, fælles spilleregler

 2. Lærerens professionelle personlighed
  Stikord/uddybning: Gode relationer til kursisterne, engagement, fleksibilitet, tryghed, stemning, lytte, interaktion med kursisterne, kursisttrivsel, anerkendelse

 3. Klare mål i undervisningen
  Stikord/uddybning: Faglighed, fleksibilitet, tag plan B hvis plan A ikke virker, sekvensering

 4. Rammer for undervisningen
  Stikord/uddybning: Ydre fysiske rammer/lokaler, læreplanerne, nye tidssvarende, kreative materialer, it-udstyr

 5. Kursistdeltagelse
  Stikord/uddybning: Variation, fordybelse, relevans, anvendelsesorientering, involvering, engagement, arbejdsglæde, studieaktivitet

 6. Læring/udbytte
  Stikord/uddybning: Kursisternes faglige udbytte, læreproces og læring