Banner image

Optagelse og tilmelding

Du kan blive optaget på 2-årig hf efter 9. eller 10. klasse.
Vi har åben for tilmelding frem til skolestart i august.

 

Optagelselseskrav

Se optagelseskravene her.

Optagelse fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i de afsluttende standpunktskarakter
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 2 ved Folkeskolens Afgangsprøve
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 1. marts

Optagelse fra 10. klasse

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Du skal aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig)
 • Du skal have fået mindst 2 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver, både skriftlig og mundtlig
 • Du skal have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi.
 • Du skal have aflagt enten 9.-klasseprøven i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftlig i 10. klasse.
 • Du skal have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse.
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 1. marts

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Kontakt vores studievejledere for mere information og for optagelse.

Merit

Har du taget fag på andre gymnasiale uddannelser, kan du ofte overføre karaktererne derfra.

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig, skal du booke tid til en personlig samtale hos en vejleder her.