Optagelse og tilmelding

Du kan blive optaget på 2-årig hf efter 9. eller 10. klasse.

 

Optagelselseskrav

Se optagelseskravene her.

Optagelse fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter
 • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved Folkeskolens Afgangsprøve

Optagelse fra 10. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat
 • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse
 • Du skal have bestået Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse
 • Du skal have modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og have aflagt 9. eller 10. klasseprøve i faget

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Du har også mulighed for optagelse efter en individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse.

Merit

Har du taget fag på andre gymnasiale uddannelser, kan du ofte overføre karaktererne derfra.

Tilmelding

Går du i 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen den 1. marts.
For øvrige er ansøgningsfristen til 2-årig hf den 15. marts.
Tilmelding sker via Optagelse.dk

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du bestille tid til en personlig samtale hos en vejleder her.