Banner image

Projekter

Her kan du se en samlet oversigt over de projekter, vi har på skolen.

 

Idéerne til projekterne opstår typisk i kølvandet på pædagogiske diskussioner i forskellige fora, fx pædagogiske eftermiddage, lærerforsamlinger, teamudviklingssamtaler, Pædagogisk udvalg eller Pædagogisk Råd. Listen opdateres jævnligt.

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC skoleåret 2017-2018.