Fag

Se her hvilke fag vi udbyder som Fjernundervisning på hf.

 

Halvårsfag med eksamen i december eller juni:

Dansk C
Engelsk C
Psykologi C
Religion C
Samfundsfag C

Sidste frist for tilmelding for december eksamener er den 11. oktober og for juni eksamener den 1. februar.

Halvårsfag uden eksamen i december, men med fortsættelse på B-niveau fra januar og med eksamen i maj/juni:

Biologi C
Kemi C
Matematik C

Sidste frist for tilmelding er den 11. oktober.

Helårsfag med eksamen i maj/juni:

Biologi C
Biologi C-B
Dansk 0-A (frist 1. december)
Engelsk 0-B
Engelsk A
Fysik 0-B
Geografi C
Historie 0-B
Kemi C
Matematik C
Matematik C-B
Matematik B-A 
Psykologi C-B
Religion C-B
Samfundsfag C-B

Sidste frist for tilmelding er den 10. januar.