Banner image

SU

 

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 lektioner om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen. Der er mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger.

Udeblivelse fra eksamen, kan have konsekvenser for din SU-udbetaling.

SU-timetal

Fag  Niveau       Helår       Halvår 
Dansk  0-A  10  - 
Biologi  0-C  -  6
Engelsk  0-C  -  6
Engelsk  0-B  8  -
Fysik  C-B  5  -
Geografi  0-C  -  6
Historie  0-B  6  -
Kemi  0-C  -  6
Matematik  0-C  -  10
Matematik  C-B  5  -
Matematik  B-A  5  -
Psykologi  0-C  -  6
Psykologi  C-B  5  -
Religion  0-C  -  6
Religion  C-B  5  -
Samfundsfag  0-C  -  6
Samfundsfag       C-B  5  -
Tysk  C-B  5  -


SU-timetallene er beregnet ud fra start i august for fag på A-, B- og C-niveau.
Og ligeledes for C-niveau fag med start i januar.