Banner image

FVU-engelsk

 

Hos Thy-Mors HF & VUC tilbyder vi kurser i engelsk gennem FVU-engelsk-programmet, som er åbne for alle interesserede, uanset om de er i arbejde eller ej. Disse kurser er designet til at styrke deltagernes engelskkundskaber på en måde, der er relevant for både arbejdslivet og andre områder af deres liv. Vores undervisning har til formål at understøtte de basale færdigheder inden for engelsk og lægge særlig vægt på brancherelateret terminologi og kommunikation.

med FVU-engelsk bliver man bedre til: 

Med FVU-engelsk vil du forbedre dine evner inden for lytteforståelse, læseforståelse, samtalefærdighed, mundtlig færdighed og skrivefærdighed. Dette vil give dig større selvtillid og dygtiggøre dig til at kommunikere mere effektivt på engelsk i dit arbejdsmiljø.

FVU-engelsk i arbejdstiden

En fordel ved at deltage i FVU-engelsk i arbejdstiden er muligheden for at modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt kompetencemidler som refusion af lønudgifter. Dette kan gøre det mere attraktivt for både medarbejdere og arbejdsgivere at investere i kompetenceudvikling inden for sprog.

Trin og varighed

FVU-engelsk består af fire trin, hver varer typisk mellem 20-30 timer. Trin 1 er velegnet til personer uden forhåndskendskab til engelsk, mens trin 2 sigter mod at udvikle grundlæggende færdigheder i relation til ens jobfunktion. Trin 3 og 4 fokuserer på mere avancerede jobrelaterede samtaler og skriftlig kommunikation.

Trin 1 er henvendt til personer, der kommer uden forhåndskendskab til engelsk. 

Trin 2 har til formål at udvikle deltagernes helt basale færdigheder i engelsk i relation til deres jobfunktion, samt bidrage til at give deltagerne mod på videre læring. 

Trin 3 vil bestå af jobrelateret engelsk samtale

Trin 4 vil bestå af samtale (med og uden visuel kontakt) herunder lytteforståelse og sprogbrug, skriftlighed (fx i form af mindre notater og telefonreferater) samt læseforståelse og pragmatiske sprogfunktioner. 

Det er vigtigt at bemærke, at deltagelse i ét trin ikke kræver forudgående deltagelse i underliggende trin. Derudover afsluttes trin 1-3 med en vurdering af bestået/ikke bestået, mens trin 4 afsluttes med en prøve.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig vores FVU-engelsk-kurser, er du velkommen til at kontakte os:

Susanne Birk                      Lene Skou

sbi@vuctm.dk                             lsh@vuctm.dk

Tlf. 23312798                                21303571

 

Vi ser frem til at hjælpe dig med at styrke dine engelskkundskaber og opnå større succes på arbejdspladsen.