Kursister

 

Ved skolestart får alle kursister udleveret et hæfte, hvori mange af de generelle informationer er samlet.

Her på hjemmesiden får du mange flere vigtige informationer, som du kan bruge mens du uddanner dig på Thy-Mors HF & VUC. Det kan være oplysninger om undervisning og vejledning, mødepligt, ferieplan, ordensregler m.v.

På Thy-Mors HF & VUC vil dit første indtryk sikkert være, at der stilles krav til dig om at møde, være forberedt og medvirke aktivt i timerne. Det er rigtigt, og det er nødvendigt for at få et godt udbytte af undervisningen.