Article image
2. november 2021

Ny hf-linje: HF-Outdoor

Vi har fået et nyt skud på hf-stammen, som vi kalder HF-Outdoor

 

HF-Outdoor er en ny hf-linje, der vil fokusere på det at være aktiv i naturen og på at bruge udelivets mange muligheder - både i undervisningen og i fritiden.

Studieliv

Under hele uddannelsen stiller skolen Danmarks største vildmark til rådighed for eleverne, som kommer til at bo på vores kollegie i Svankjær, der ligger lige op ad Nationalpark Thy. Der vil således blive rig mulighed for aktiviteter i naturen såsom mountainbike, træklatring, vandreture, kajak, overnatning i det fri osv.

Profiluddannelse

Målet er, at fagpakken på HF-Outdoor giver vores kommende elever lyst til at videreuddanne sig inden for uddannelser, som har med natur og friluftsliv at gøre. Det kan fx være en uddannelse som natur- og kulturformidler, skov og landskabsingeniør eller i forsvaret. Ud over de obligatoriske hf-fag vil HF-Outdoor således bestå af fagene idræt B, biologi B og Mediefag C.

Survive - Study - Stay

Nøgleordene for HF-Outdoor er tretrinsraketten "survive, study, stay," der hver især dækker over et aspekt ved det at være elev på uddannelsen.

Survive peger på friluftslivet med dets mange muligheder og udfordringer samt det at komme tæt på naturen. HF-Outdoors unikke geografiske placering gør det muligt for Thy-Mors HF & VUC at tilbyde en uddannelse, der kan fokusere på læring i udemiljøer og naturen på en helt ny måde.

Study er naturligvis det faglige aspekt, der til slut munder ud i en gymnasial uddannelse, der giver mulighed for optag på en lang række korte og mellemlange  videregående uddannelser.

Stay omhandler det unikke i muligheden for at bo på kollegiet i Svankjær lige ved Nationalpark Thy, samtidig med at man tager en gymnasial uddannelse med omdrejningspunkt i naturen.

Grafisk udtryk

Udtrykket lægger sig op ad skolens to andre profiluddannelser, HF-Cold Hawaii og HF-Imagine. Visuelt er de tre hf-linjers udtryk bundet sammen ved brugen af skolens blå farve i dem alle og så selvfølgelig ved den unikke, finurlige og kreative streg, som grafiker Tina Munch fra Lillestreg står bag. 
Det grafiske udtryk for uddannelsen kan ses vedhæftet nedenfor. 

HF-Outdoor får studiestart til august 2022.

Tilbage