17. april 2020

Info om undervisning, eksamen og prøver

 

Information vedr. undervisning

2. års HF-elever:

Undervisning på skolens afdelinger efter særligt tilrettelagt skema.

For skolens øvrige kursister/elever gælder:

1. hf-elever fortsætter virtuel undervisning.

HF-enkeltfagskursister fortsætter med virtuel undervisning.

GSK-kursister fortsætter med virtuel undervisning

AVU-kursister fortsætter med virtuel undervisning.

FVU- og OBU-kursister fortsætter med virtuel undervisning.

 

Eksamen og prøver – maj/juni 2020

2. års HF-elever

2. års HF-elever skal til 4 eksamener:

  • Skriftlig eksamen: Dansk og engelsk
  • Mundtlig eksamen: Dansk og den senest placerede prøve. Det senest placerede prøvefag offentliggøres i Ludusweb den 11. maj 2020.

I alle øvrige fag gives en årskarakter i slutningen af juni.
Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglig vurderingssamtale med eleven. Vejledning til afgivelse af årskarakterer er endnu ikke udarbejdet af Undervisningsministeriet.

1. års HF-elever

1. års HF-elever skal ikke til eksamen.

Der gives i stedet for en standpunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter i fag, der afsluttes efter 1.år. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med eleven. Vejledning til afgivelse af årskarakterer er endnu ikke udarbejdet af Undervisningsministeriet.

NF-fagene - Den naturvidenskabelige faggruppe

De to karakterer for den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes som et gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi og den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til eksamen. De to karakterer bliver derved ophøjet til eksamenskarakterer.

HF-enkeltfag

Kursisterne skal ikke til eksamen. Der gives i stedet en standpunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med kursisten. Vejledning til afgivelse af årskarakterer er endnu ikke udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Fjern-undervisning

Følger samme regler som HF-enkeltfag.

GSK-undervisning

Følger samme regler som HF-enkeltfag

Selvstuderende

Selvstuderende skal gå til prøve i alle fag.

AVU og FVU

Kursisterne skal ikke til eksamen. Der gives i stedet for standpunktskarakterer i fagene, som ophøjes til eksamenskarakterer. Vejledning til afgivelse af årskarakterer er endnu ikke udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Tilbage