Article image
25. marts 2021

Svankjær Efterskole bliver til College HF-Imagine

Thy-Mors HF & VUC placerer deres nye toårig HF-linje, HF-Imagine, i Svankjær. Hermed skabes nyt liv i Svankjær Efterskole.

 

Klimadagsordenen, som de unge i høj grad har skabt, skal Thy-Mors HF & VUC som uddannelsesinstitution selvfølgelig være en del af. På Svankjær Efterskole, som er placeret midt i Thys smukke natur, etableres et fællesskab af unge, som deler uddannelsesinstitutionens visioner om sammen at skabe en bedre verden lokalt, nationalt og globalt. 

Kursen er sat med HF-Imagine

”Med HF-Imagine vil vi lære vores elever, hvordan man lever klimabevidst og bidrager til at ændre verden i en mere bæredygtig retning. Vi vil skabe rum for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så vores elever udvikler erkendelse og fantasi til at handle og forandre. Vi vil inddrage de unikke, stedbundne kvaliteter og skæve hjerner, som vi har i Thy”, fortæller hf-uddannelseskoordinator, Lars Bo Majgaard.

Svankjær Efterskole den perfekte ramme

Svankjær Efterskole er den perfekte lokation for HF-Imagine. Den gamle efterskole er placeret midt i den smukke natur tæt på Vesterhav og Nationalpark Thy. Her er alle de faciliteter, som Thy-Mors HF & VUC efterspørger til den nye HF-linje.

Med Svankjær Efterskole som ramme, er der basis for at skabe det stærke sociale sammenhold og velfungerende bofællesskab, som ønskes på HF-Imagine. Her kan visionen om at skabe et miljø, hvor unge får mulighed for at handle og leve mere bæredygtigt, realiseres.

En bæredygtig lejeaftale

Thy-Mors HF & VUC har haft nogle gode møder med ejerkredsen bag efterskolen, og det er heldigvis lykkedes at lave en god aftale, som begge parter er meget tilfredse med.

Vi er glade for, at efterskolens bygninger igen kommer til anvendelse, og vi deler visionerne bag HF-Imagine om en mere grøn og bæredygtig udvikling i verden”, udtaler Peter Hagen, repræsentant for ejerkredsen.

Thy-Mors HF & VUC har ledt efter den ideelle placering for College HF-Imagine, og den er fundet med Svankjær Efterskole og de mange faciliteter, som er til stede her.

”Det passer også fint i tankegangen bag HF-Imagine, at uddannelsen flytter ind i nogle eksisterende bygninger i Thy, som på den måde igen kommer til deres ret, og samtidig håber vi, at vores kommende elever kan bidrage positivt til at skabe nyt liv i lokalområdet omkring Svankjær”, forklarer rektor på Thy-Mors HF & VUC, Erik Dose Hvid.

Thy-Mors HF & VUC håber at kunne tiltrække elever fra hele Danmark, og målet er at nogle af eleverne efter deres færdiggjorte ungdomsuddannelse på HF-Imagine bliver boende i Thy, fordi de har fået øjnene op for den smukke natur og de mange muligheder, der er i området.

Tilbage