13. marts 2020

Thy-Mors HF & VUC er midlertidig lukket

Thy-Mors HF & VUC er som følge af situationen med corona-virus midlertidig lukket fra fredag den 13. marts frem til mandag den 13. april.

 

Opdateret den 23. marts

Kursisterne skal ikke møde fysisk op på skolen. Undervisningen vil fortsætte som virtuel undervisning, og lærerne vil arbejde hjemmefra. Kommunikation omkring undervisning mellem lærer og kursist foregår via Ludus Web.

Kursisterne skal fortsat være studieaktive og vil fortsat få SU.

Der gives ikke ekstra undervisning, når skolen åbner igen. Det betyder, at det faglige indhold, som gennemgås virtuelt/digitalt, kan blive en del af kursisternes eksamensopgivelser til sommer.

Det er en situation, vi ikke har prøvet før, men med fælles hjælp kommer vi godt igennem det.

Venlig hilsen

Erik Dose Hvid
Rektor

Tilbage