Banner image

Økonomiske støttemuligheder

Mens du går på Thy-Mors HF & VUC, er der forskellige muligheder for økonomisk støtte. Du kan kun modtage støtte fra én ordning ad gangen.

 

SU (statens uddannelsesstøtte)

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv.

Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen, og derudover er der mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger.

Der er desuden nedsat timetal, hvis du er i færd med en gymnasial supplering.

Du kan få tilskud til dækning af deltagerbetaling til avu (almen voksenuddannelse), hf-enkeltfagsundervisning og enkeltfagsstudentereksamen. Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling på minSU.dk

Du kan højest få dækket 85% af det betalte beløb.

SU-åbningstider

Thisted: Henvend dig i administrationen i åbningstiden, hvis du har spørgsmål til din SU.

Nykøbing: Henvend dig i administrationen i åbningstiden, hvis du har spørgsmål til din SU.

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Statens voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64 år. Du kan få støtte i op til 40 uger, og støtten kan søges af beskæftigede. Du skal have mindst 3 undervisningstimer om ugen, og støtten kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis denne betaler dig løn, mens du deltager i undervisningen.

Statens voksenuddannelsesstøtte gives også til FVU (Forberedende Voksenundervisning) of OBU (ordblindeundervisning), og her gælder lidt andre regler:

  • du skal være mellem 20 og 64 år og du kan få SVU i 18 uger
  • du må gerne være faglært

Dagpenge

Er du ledig, kan du gå på Thy-Mors HF & VUC og bevare dine dagpenge, hvis du samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet. På avu-niveau må du have alle de timer, du ønsker, og på hf og FVU må du have under 20 timers undervisning om ugen. Bemærk: du behøver ikke at bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse som VUC-kursist.

Andre forhold

Er du fx revalidend, kontanthjælpsmodtager, fleksjobvisiteret eller modtager sygedagpenge skal du tale med din sagsbehandler om mulighederne for deltagelse.

Ungdomskort

Ungdomskortet giver dig, som er studerende, markante rabatter på offentlig transport, bl.a. mellem din skole og din bopæl.

Ungdomskort er et permanent rabatkort til kollektiv trafik for elever på ungdomsuddannelser, studerende på videregående SU-berettigede uddannelser og øvrige 16 til 19-årige.

Rejs med os til din uddannelse

 

Herunder er en guide til bestilling:

Guide til dig, der skal bestille ungdomskort første gang