Banner image

Grøn skole

Vi bestræber os på at være en skole, der udvikler kreative unge med alsidig viden, indsigt og engagement i miljøspørgsmål og er en institution, som tager vare på miljøet og hele tiden arbejder frem mod bæredygtighed.

 

Tilbage i skoleåret 2009-2010 fik Thy-Mors HF & VUC det grønne flag fra Friluftsrådet til at markere skolens deltagelse i projekt Grøn Gymnasieskole.

Vi har siden arbejdet med emner som klima- og energiproblematik i Thisted, Nykøbing og i omverdenen - både i undervisningen i de enkelte fag og på skolen som helhed. I skoleåret 2023-2024 fortsætter vi med den udfordring at være en grøn skole, og vi vil atter arbejde med spørgsmål omkring vand, energi, genbrug og affald.

Skolens miljøråd, som består af både kursister og personale, udpeger områder, med hjælp fra alle kursister, der skal arbejdes med. Skolen prøver at finde løsninger til, hvordan vi kan inddrage bæredygtighed på skolen og forbedre miljøet både på skolen, hjemme, og i vores omverden.