Banner image

HF-Human

HF-Human er for dig, der kunne tænke sig at blive fx. lærer, pædagog, fysioterapeut, sygeplejerske, politibetjent eller socialrådgiver.

 

Vil du gerne arbejde med mennesker og gøre en forskel?
En hf er den hurtigste vej til en videregående uddannelse. Tag en 2-årig hf hos os og bliv en del af et ungt voksenmiljø.

Tag hele din uddannelse i lokalområdet
Thy-Mors HF & VUC tilbyder en HF-profillinje, som sigter mod de lokale velfærdsuddannelser. HF-Human er målrettet unge og voksne på Mors og i Thy, som har lyst til at tage en velfærdsuddannelse i fremtiden, hvor de er ret sikre på at få job efterfølgende. Du kan tage HF-Human i Nykøbing eller i Thisted. 

Fagene som tilbydes på linjen udover de obligatoriske HF-fag er Psykologi C, Psykologi B + yderligere et B-niveau fag.

Optagelse
Vi har stadig ledige pladser. Kontakt vores studievejleder eller ring på 70 70 12 34 og hør mere.

Økonomi
Uddannelsen er gratis. Er du 18 år, er du berettiget til at få SU under din uddannelse. 

Studiemiljøet
På Thy-Mors HF og VUC har vi et godt studiemiljø med både unge elever og voksne kursister. Underviserne lægger stor vægt på rummelighed i undervisningen og har forståelse for at eleverne har vidt forskellige baggrunde. Tilsammen skaber det et sjovt og stærkt fællesskab at uddanne sig i.

Uddannelse, der rummer dine behov
På Thy-Mors HF & VUC er vi gode til at hjælpe vores elever, som måtte have forskellige udfordringer. Det kan være ordblindhed, hvor vi har integreret ordblindeundervisningen i den almindelige undervisning. Det samme gør sig gældende for den specialpædagogiske støtte (SPS), som vi også gør meget ud af at integrere i den almindelige undervisning. SPS skal sikre, at studerende med dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Fremtidsmuligheder
HF-Human giver både adgang til de lokale velfærdsuddannelser, men faktisk også til mere end 50 forskellige videregående uddannelser. Du får studenterhuen på blot to år og kan hurtigt komme i gang med din videregående uddannelse.