Banner image

HF-Velfærd

HF-Velfærd er for dig, der kunne tænke sig at blive fx. lærer, pædagog, fysioterapeut, sygeplejerske eller socialrådgiver.

 

HF-Velfærd giver adgang til de mellemlange uddannelser som fx. en professionsbachelor, og med en supplerende overbygning kan du også søge ind på de længerevarende universitetsuddannelser. 

Der er brug for flere varme hænder på velfærdsområdet. Prognoser siger, at vi i 2030 vil mangle ca. 35.000 velfærdsprofessionelle i vores velfærdssamfund.

Det skyldes dels et stigende antal børn og ældre i vores samfund. Det skyldes imidlertid også at for få unge søger ind på vores velfærdsuddannelser til at kunne dække efterspørgslen efter arbejdskraft. Det gælder blandt andet pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt socialrådgiveruddannelsen.

Tag hele din uddannelse i lokalområdet
Uddannelserne kan læses mange steder i Danmark, men man kan faktisk også tage nogle af disse i vores lokalområde. UCN i Thisted udbyder pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne, og derfor synes vi på Thy-Mors HF & VUC at det er oplagt at tilbyde en HF-profillinje, som sigter mod de lokale velfærdsuddannelser.

Linjen kalder vi for HF-Velfærd og den er målrettet unge og voksne på Mors og i Thy, som har lyst til at tage en velfærdsuddannelse i fremtiden, hvor de er ret sikre på at få job efterfølgende. Du kan tage HF-Velfærd i Nykøbing eller i Thisted. 

Fagene som tilbydes på linjen udover de obligatoriske HF-fag er Biologi B og Psykologi C + et valgfrit B-niveau fag.

Optagelse
Du skal søge om optagelse på optagelse.dk inden den 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Kontakt vores studievejleder for spørgsmål angående optagelse. 

Uddannelse, der rummer dine behov
På Thy-Mors HF & VUC er vi gode til at hjælpe vores elever, som måtte have forskellige udfordringer. Det kan være ordblindhed, hvor vi har integreret ordblindeundervisningen i den almindelige undervisning. Det samme gør sig gældende for den specialpædagogiske støtte (SPS), som vi også gør meget ud af at integrere i den almindelige undervisning. SPS skal sikre, at studerende med dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.