Banner image

Adgangskrav

 

For at blive optaget på Fjernundervisning på hf, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav og særlige betingelser.

Generelle adgangskrav til hf

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, enten i form af, at du:

  • har afsluttet folkeskolens 10. klasse mindst et år inden optagelsen
  • eller har afsluttet folkeskolens 9. klasse samt en eller anden form for yderligere uddannelse
  • eller alternativt har afsluttet avu dansk på minimum D-niveau

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået:

  • faget dansk som andetsprog på D-niveau eller avu dansk på minimum D-niveau
  • alternativt skal du have bestået "Studieprøven i dansk som andet sprog" (Danskuddannelse 3, modul 6)

Valg af niveau

Du skal ved tilmelding være opmærksom på, at flere fag udbydes på 3 niveauer, et C-, et B- og et A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste. Vi anbefaler, at du har gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. Hvis du tilmelder dig et B- eller A-niveau på hf-Fjernundervisning, forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Særlige betingelser for at være fjern-kursist

Her er en række betingelser for at være hf-fjernundervisningskursist, som du skal være opmærksom på inden tilmelding.

PC og programmer

  • Du skal (derhjemme) have en rigtig god internetopkobling (en tommelfingerregel er, at hvis ikke du kan se film på YouTube i ordentlig kvalitet, så skal din netforbindelse opgraderes)
  • Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet
  • Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram (fx Word) på din computer

Du kan tilmelde dig max. 3 hf-fjerundervisningsfag ad gangen. Dog anbefaler vi 1 til 2 hf-fjernundervisningsfag ad gangen.

Laboratoriekurser

Det er obligatorisk at deltage i laboratoriekurser i fysik, kemi og geografi. Deltagelse i laboratoriekurserne kræver fysisk fremmøde på skolen i Thisted-afdelingen. Du skal desuden have godkendt dine rapporter og have udstedt et deltagerbevis for at kunne fortsætte på hf-fjernunderundervisning og gå til eksamen.

Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde på skolen.

Særlige optagelseskrav for faget Engelsk 0-B

Du skal ved tilmelding til Engelsk 0-B fremsende dokumentation for dine eksamenskarakterer i engelsk på 10. klasse (eller niveauer højere end 10. klasse).

Du skal gennem en optagelsesprøve, før tilmeldingen bliver endeligt godkendt, hvis karaktererne i mundtligt og skriftligt engelsk er under 8 på gammel skala eller under 7 på ny skala. Det samme gælder, hvis du ikke har en 10. klasses eksamen, men tilsvarende kundskaber andet steds fra.

Særlige optagelseskrav for Kemi B

Du skal ved tilmelding til Kemi B fremsende dokumentation for gennemført Kemi C laboratoriekursus, eller sende en kopi af dit Kemi C eksamensbevis.