Banner image

Teamudvikling & Samarbejde

Virksomheder gør i stigende omfang brug af teamorganisering og -samarbejde.

 

Teamorganisering har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, men det er i høj grad processerne i teamsamarbejdet, som er afgørende for i hvilken grad det lykkes. Når arbejdsmiljøet påvirkes negativt, skyldes det ofte forskellige holdninger og mangel på fælles mål. På kurset ’Teamudvikling & Samarbejde’ får du teoretisk og praktisk viden om teamorganisering og samarbejde.

Formål med kurset

Du opnår viden om grundlæggende udfordringer i teamsamarbejdet og får konkrete værktøjer til at udvikle et teamsamarbejde. Dertil kommer, at du vil blive mere opmærksom på, både dine egne og kollegers styrker og kompetencer, og hvordan disse kan spille sammen.

Indhold

  • Hvad er et team og hvorfor organisere i teams?
  • Sammensætning af teams og teamroller
  • Hvordan teamsamarbejdet struktureres: retning, regler, roller, relationer og rammer
  • Tilrettelæggelse af gode møder, sparring og videndeling
  • Ledelse og konflikthåndtering i teamet

Varighed

30 timer

Tilmelding

Henvendelse til VUC Erhverv på telefon 70 70 12 34.