2. juli 2018

Dimissionstale og legater

Det var en rigtig festdag i torsdags, den 28. juni 2018, da der blev holdt dimission for kursister i både Nykøbing- og Thisted-afdelingen.

 

Rektor Jens Otto Madsen holdt dimissionstale for hf-studenterne, hf-fagpakkekursister og de avu-kursister som afsluttede mindst ét G- eller D-niveau fag.

Som traditionen foreskriver, blev der efter uddelingen af eksamensbeviser overrakt legater til nogle af kursisterne. Udover uddeling af eksamensbeviser, er legatuddelingen også noget, som kursisterne glæder sig til – de er spændte på at høre, hvem underviserne og ledelsen har valgt at anerkende for at gøre en bemærkelsesværdig indsats.

I år har følgende kursister modtaget legater i Thisted-afdelingen:
Thy-Mors HF & VUCs Legat på 2.000 kr.
Mbeza Ruganiza

Sparekassen Thys Dimissionslegat på 1.000 kr.
Rahmat Shahidi

KONPAPs Legat på 500 kr.
Pernille Hansen

Følgende kursister har modtaget legater i Nykøbing-afdelingen:
Thy-Mors HF & VUCs Legat på 2.000 kr.
Kira Møller Madsen

Sparekassen Thys Dimissionslegat på 1.000 kr.
Jeen Ibrahim

KONPAPs Legat på 500 kr.
Alexandrina David

Thy-Mors HF & VUCs Kursistlegat
Janni Bay Larsen

Thy-Mors HF & VUCs Kursistlegat II 
Line Bækhøj Kristensen

Endnu engang stort tillykke til alle årets studenter!

Tilbage